Wat doet

SGBDO precies?

De Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) heeft als missie om de waarde(n) van het landschap in stand te houden en te versterken door waardevolle landschapselementen van duurzaam langjarig beheer te voorzien. Wij zijn 1900 deelnemers die werken aan beheer en onderhoud van ons prachtige landschap. 

Ontmoet onze mensen

Geert Schoemakers

Projectleider

Marjel Das

Projectcoördinator

Linde Stokvis

Projectmedewerker

Robert Pater

Veldadviseur

Hellen Jalink

Back-office

 

Over groene

En blauwe diensten

Landschapselementen zijn karakteristieke elementen die iets vertellen over het ontstaan van het landschap. Ze laten bijvoorbeeld zien hoe onze voorouders het landschap hebben ontgonnen en gebruikt. 

Vroeger hadden de landschapselementen een praktisch of economisch nut en was het onderhoud vanzelfsprekend. Dat nut is in de loop van de tijd verdwenen. Zo zorgde de agrariër er bijvoorbeeld voor dat de houtwallen langs zijn land dicht bleven, zodat zijn vee niet kon ontsnappen. Tegenwoordig is het land afgezet met schrikdraad en is de functie van houtwallen vervallen. 

Voor het behoud van de landschapselementen zijn we afhankelijk van de grondeigenaren, vaak particulieren en agrariërs. Maar fietsend of wandelend genieten we er allemaal van. Juist omdat we er allemaal zo van genieten, moeten we ook samen zorgen voor aanleg, herstel en behoud. Dit betekent dat een eerlijke verdeling moet komen tussen de lusten en lasten van het landschap. De Groene en Blauwe Diensten voorzien hierin. Door het afsluiten van een GBD-contract is de eigenaar duurzaam (meestal voor 21 jaar) verzekerd van een vergoeding voor het onderhoud en beheer van de landschapselementen. 

 

Bedrijfsfilm

Houtwallen, singels, hoogstamboomgaarden en kikkerpoelen, het zijn elementen die horen bij het Overijsselse landschap. Dit landschap is door de eeuwen heen ontstaan. Vaak door een wisselwerking tussen mens en natuur. De elementen in het landschap vertellen het verhaal van onze geschiedenis. Deze geschiedenis heeft ons een gevarieerd Overijssels landschap nagelaten waarvan velen genieten.

Kennisbank

Kennis

over beheer

Onze missie is om zoveel mogelijk landschapselementen in Overijssel duurzaam te beheren. Daarom vind je in onze Kennisbank alle praktische informatie die wij hebben om jou te ondersteunen in het beheer. 

Wil je tips en advies over het onderhoud en beheer van landschapselementen? Neem een kijkje in de kennisbank! 

Foto: Willem Heijdeman