Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden voor de deelnemers met een GBD-contract. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel deze dan gerust per mail of telefoon. Onze contactgegevens vind je hier

1. Waarom worden controles uitgevoerd?

We voeren controles uit om te kijken of de afspraken uit de overeenkomsten worden nageleefd. mocht dit niet het geval zijn, dan bespreken we dit met de eigenaar en adviseren over het onderhoud. Zijn we na een controle positief over de staat van landschapselementen? Dan laten we dit aan de eigenaar weten.

2. Hoe voeren jullie de controles uit?

Onze kwaliteitscontroles doen wij op drie manieren:

1 Controle in het veld met signaalfunctie
Vanaf de openbare weg en met hulp van ogen en oren in het veld worden landschapselementen bekeken en beoordeeld.

2 Controle met veldadviseur
Een veldadviseur maakt vooraf een afspraak om langs te komen voor controle. Tijdens zijn bezoek geeft hij tips en advies om het beheer van elementen zo goed mogelijk uit te voeren.

3 Zachte controle vanuit backoffice
Onze backoffice doet na een controle van de veldadviseur een hercontrole op de naleving van gemaakte afspraken over het beheer. Vaak betreft dit een specifiek landschapselement. Door middel van het insturen van een foto kun je als deelnemer laten zien dat het beheer volgens afspraak is uitgevoerd.

3. Kan ik ook advies krijgen over het onderhoud van mijn landschapselementen?

Als deelnemer bij de GBD kunnen wij je ook adviseren bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden. Dat kan met kleine vragen telefonisch, maar bij vragen over groter onderhoud komen we graag even bij je langs. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met een van onze adviseurs. 

Indien je geen deelnemer bent bij de Groene en Blauwe diensten kun je altijd contact met ons opnemen voor telefonisch advies.

Neem contact met ons op, klik hier. 

4. Wat is periodiek onderhoud?

Bij periodiek onderhoud bedoelen we vaak het grotere onderhoud. Bij houtwal kun je denken aan het afzetten (bijna volledig afzagen) van de houtwal zodat deze weer opnieuw kan uitlopen. Bij een poel is baggeren een periodieke werkzaamheid. In de overeenkomst staat beschreven wat we verstaand onder groot onderhoud van gecontracteerde elementen.

5. Wanneer krijg ik mijn aanleg- en/of herstelvergoeding?

Deelnemers krijgen een aanleg- en/of herstelvergoeding bij de start van het contract. Hiermee ondersteunen we de eigenaar bij het aanleggen van elementen, maar brengen we ook bestaande elementen weer terug naar een gezond element. Bij het contract zit een Eigenverklaring (EV). Wanneer de werkzaamheden bijna zijn afgerond, kun je deze verklaring aan ons retourneren. Je krijgt dan 75 procent van de vergoeding uitgekeerd. Daarnaast plannen we een controle met de adviseur en na zijn akkoord zal ook de overige 25 procent worden uitgekeerd en kan de beheerperiode starten. Betalingen van aanleg en/of herstel doen we gedurende het hele jaar.

6. Wanneer ontvang ik mijn beheervergoeding?

Beheervergoedingen worden uitbetaald in december. Je krijgt dan de vergoeding over het voorgaande jaar, kortom: de uitbetaling volgt achteraf. Het kan zijn dat er een afwijking is geconstateerd aan een element of dat we een wijziging aan het verwerken zijn. Dan worden betalingen uitgesteld. Mocht dit bij jou het geval zijn,  dan word je  daarover geïnformeerd.

7. Wat moet ik doen wanneer ik mijn onder contract staande elementen verkoop?

Je bespreekt met de kopende partij de mogelijkheid van het overnemen van het contract. Deze kan het contract voortzetten onder de dan geldende voorwaarden. Wij vragen je om de verkoop zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat we ook tijdig de overdracht van het contract kunnen regelen.

Neem contact met ons op, klik hier. 

8. Ik verkoop maar een deel van de elementen uit mijn contract, hoe verloopt dit?

In dat geval, zullen we het  contract voor jou wijzigen naar de goede situatie en we kijken met de nieuwe eigenaar of hij het contract kan en wil voortzetten onder de dan geldende voorwaarden.

9. Ik heb een stuk grond gekocht en wil graag een overeenkomst afsluiten, kan dat?

Als SGBDO beheren wij voor verschillende gemeenten Landschapsfondsen. In deze fondsen is of ontstaat soms weer ruimte voor nieuwe contracten. Het is per gemeente en fonds afhankelijk of we een contract aan kunnen gaan. Neem daarom altijd contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden. Voor veel gemeenten houden we ook een wachtlijst bij.

Neem contact met ons op, klik hier. 

10. Is de vergoeding die ik voor het onderhoud heb ontvangen vrijgesteld van inkomstenbelasting?

Hiervoor verwijzen we door naar Bij12, de organisatie waarbinnen de regeling is getoetst. Zij geven aan dat er geen vrijstelling is. Voor meer informatie, kijk op: 
https://www.bij12.nl/nieuws/belastingvrijstelling-subsidie-svnl-en-sknl/ 

11. Mag ik de benodigde werkzaamheden uit mijn GBD-contract ook zelf uitvoeren of moet ik een aannemer inhuren?

Je mag de werkzaamheden zeker ook zelf uitvoeren. Wij controleren niet wie de werkzaamheden uitvoert, maar wel of ze zijn uitgevoerd en of het goed is gedaan.

12. Wat is de looptijd van de contracten?

Contracten zijn opgebouwd uit tijdvakken. In de meeste gevallen bestaat een contract uit die tijdvakken van zevenjaar. Het contract heeft daarmee een looptijd van 21 jaar. In 2018 is in overleg met alle gemeenten besloten om contracten die na 01-01-2019 nog worden afgesloten, als einddatum 31-12-2040 krijgen. Deze keuze is gemaakt, omdat na die datum het aantal contracten en de financiële middelen te laag zijn om een stichting als SGBDO in stand te houden.

Wat gebeurt er na 2040?
Na 2040 wordt het fonds zoals het nu is opgeheven. Contracten die dan nog doorlopen, worden afgekocht. Bestuurlijk wordt verkend of er mogelijkheden zijn voor een voortzetting van een fondsenconstructie voor langjarig beheer. Anderzijds verwachten wij dat onze deelnemers tegen die tijd voldoende kennis hebben om het onderhoud zelf te kunnen oppakken. Ook wordt er steeds meer via burgerinitiatieven opgepakt.

13. Is er een minimale contractwaarde?

Ja, in 2018 hebben de gemeenten ingestemd dat we een minimale contractwaarde mogen toepassen om ervoor te zorgen dat de meeste gelden naar het landschap gaan en dat deze niet aan administratieve kosten opgaan. De minimale contractwaarde is € 10.000,- (aanleg- en/of herstel + de beheervergoedingen opgeteld).

14. Kan  SGBDO weigeren om een contract aan een nieuwe eigenaar aan te bieden?

Ja, de gemeenten hebben ook ingestemd met het weigeren van contracten wanneer deze een zeer lage jaarlijkse beheervergoeding hebben (onder de €150,-). Reden hiervoor is dat er dan veel administratie kosten zijn en maar weinig landschappelijke toevoeging.

Wanneer een huidige deelnemer een deel van zijn contract verkoopt en zelf onder deze waarde komt, wordt het contract wel voortgezet, maar een nieuwe deelnemer krijgt een contract niet aangeboden bij een lage waarde.

Heb je n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop

Samen houden we Overijssel mooi!

Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel