Onze mensen

Ons Team

Geert Schoemakers

Projectleider

Tel: (0529) 408 385

Marjel Das

Projectcoördinator

Tel: (0529) 408 385

Jaco Meijboom

Communicatie

Tel: (0529) 408 385

Linde Stokvis

Projectmedewerker

Tel: (0529) 408 385 

Niek Oosterbaan

Projectmedewerker

Tel: (0529) 408 385 

Hellen Jalink

Backoffice

Tel: (0529) 408 385 

Henk van Dorp

Financiën

Tel: (0529) 408 385 

Robert Pater

Veldadviseur

Tel: (0529) 408 385

Jan ten Hove

Veldadviseur

Tel: (0529) 408 385

Paul ten Velde

Veldadviseur

Tel: (0529) 408 385

Martin Degen

Veldadviseur

Tel: (0529) 408 385

Annemarie Kamerling

Veldadviseur

Tel: (0529) 408 385

Bestuur

De Stichting Groene en Blauwe Diensten (SGBDO) wordt bestuurd door een tweehoofdig bestuur, bestaande uit:

Martin Knol

Voorzitter (namens Landschap Overijssel)

Joop Alssema

Bestuurslid (namens collectieven ANLB Overijssel)

Raad van toezicht

Een Raad van Toezicht controleert het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De leden zitten op persoonlijke titel in de Raad van Toezicht. De leden zijn:

 

Judith Snepvangers

Lid Raad van Toezicht

 

Jan Kuks

Lid Raad van Toezicht

Ria Broeze

Lid Raad van Toezicht

landschap dat ons beweegt

Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel