Onze mensen

Ons Team

Leonie Rouwenhorst

Projectleider

Tel: (0529) 408 385 

Nicole Oude Wesselink-01-01

Nicole Oude Wesselink

Backoffice

      Tel: (0529) 408 385

Kirsten Timmerman

Communicatiemedewerker

Tel: (0529) 408 385 

Robert Pater

Veldadviseur

Tel: (0529) 408 385

Gerard de Ruiter

Veldadviseur

Tel: (0529) 408 385 

Jan ten Hove

Veldadviseur

Tel: (0529) 408 385

Paul ten Velde

Veldadviseur

Tel: (0529) 408 385

Geert Schoemakers

Veldadviseur

Tel: (0529) 408 385

Martin Degen

Veldadviseur

Tel: (0529) 408 385

Annemarie Kamerling

Veldadviseur

Tel: (0529) 408 385

Bestuur

De Stichting Groene en Blauwe Diensten (SGBDO) wordt bestuurd door een tweehoofdig bestuur, bestaande uit:

Martin Knol

Voorzitter (namens Landschap Overijssel)

Joop Alssema

Bestuurslid (namens collectieven ANLB Overijssel)

Raad van toezicht

Een Raad van Toezicht controleert het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De leden zitten op persoonlijke titel in de Raad van Toezicht. De leden zijn:

 

Jaap Starkenburg

Lid Raad van Toezicht

 

Jan Kuks

Lid Raad van Toezicht

Ria Broeze

Lid Raad van Toezicht

landschap dat ons beweegt

Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel