GLB beleid en de eco-regelingen

Per 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingegaan. Dit betekent dat agrariërs vanaf dit jaar gebruik kunnen maken van de zogeheten eco-regeling. Dit is een extra vergoeding bovenop de basispremie, waarmee agrariërs worden beloond voor een bijdrage aan biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water.

Wij krijgen veel vragen of de eco-regeling te combineren is met een beheercontract bij de Stichting Groene en Blauwe Diensten (SGBDO) of bijvoorbeeld de agrarische collectieven (ANLb). Wij houden als organisatie nauw contact met de provincie over de uitvoering van het nieuwe GLB. Echter zijn ook wij zoekende, omdat nog niet alle informatie over het nieuwe GLB definitief bekend is.

Op deze pagina geven we je alle relevante informatie en doorverwijzingen.

Punten en waarde

Elke eco-activiteit staat voor een aantal punten en een waarde in euro’s. Om in aanmerking te komen voor de eco-regeling moeten agrariërs een minimaal aantal punten en waarde halen. De punten en waarde worden behaald als het element aanwezig is en voldoet aan de voorwaarden van de eco-activiteit. Het is niet mogelijk voor dezelfde activiteit op hetzelfde perceel twee keer een vergoeding te ontvangen, bijvoorbeeld én via de eco-regeling én via SGBDO. Bij de Stichting Groene en Blauwe Diensten keren wij vergoedingen uit voor het beheren van landschapselementen. In sommige gevallen is voor het beheer in de eco-regeling een waarde beschikbaar waardoor een dubbeling aanwezig kan zijn tussen de eco-regeling en uw SGBDO-contract. Als er een waarde beschikbaar is, zoals bij heggen, hagen en struwelen, kiest u of deze waarde mee laat tellen bij de eco-regeling om bijvoorbeeld de instapeis te halen óf kiest u om de vergoeding vanuit de SGBDO te blijven ontvangen. De punten uit de eco-regeling kunnen altijd worden meegeteld.

Vraag en antwoord

 • Wanneer is een activiteit hetzelfde in de ecoregeling én in de ANLb/SGBDO?

  Daarvoor is een cumulatie tabel in excel beschikbaar vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): op de webpagina https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/samenhang onderaan de pagina is de exceltabel te downloaden ‘Cumulatietabel Overlap Eco_ANLb
  Deze tabel wordt regelmatig geactualiseerd. In deze tabel is af het volgende af te lezen:

  • welke activiteiten niet samen kunnen gaan,
  • welke activiteiten wel samen kunnen gaan, maar waar een overlap is in de berekende vergoeding. Voor de eco-activiteit krijgt u dan geen waarde, maar wel de punten. De activiteit wordt dan uitbetaald via ANLb of SGBDO.
  • Welke activiteiten samen kunnen gaan, en waarbij geen overlap is in de berekende vergoeding. U kunt dan zowel vanuit de eco-regeling als vanuit het ANLb of SGBDO een vergoeding ontvangen.

 

 • Wanneer ANLb en wanneer SGBDO?

  Het is nooit mogelijk om ANLb en SGBDO te combineren op hetzelfde element, u maakt dus altijd een keuze uit één van deze twee regelingen. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld kruidenrijk grasland onder te brengen bij het ANLb en de houtwallen daarlangs bij de SGBDO.

 

 • Voor welke landschapselementen is de eco-regeling combineerbaar met SGBDO?

  Voor de meeste elementen zijn beide regelingen combineerbaar, denk aan houtwallen/singels, bosjes, poelen/kolken/wielen, paden/routes, bomenrijen, boomgaarden, solitaire bomen, knotbomen.  Voor deze landschapselementen kunt u zowel de punten als de waarde uit de eco-regeling ontvangen én de vergoeding vanuit SGBDO. Voor heggen/hagen en bloemrijke/fauna randen ligt het gecompliceerder. In de meeste gevallen kunt u bij deze elementen alleen de punten uit de eco-regeling ontvangen. U kiest of u de waarde mee laat tellen bij de eco-regeling óf u kiest om de vergoeding vanuit de SGBDO te blijven ontvangen.

 

 

 • Hoe kan ik meedoen aan de eco-regeling?

  U kunt zich aanmelden voor de eco-regeling via de gecombineerde opgave. Daarmee leveren agrarisch ondernemers gegevens aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en diverse subsidies

 

Handige links:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief