Een (ver)nieuw(d) jasje!

De werkzaamheden van de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) hebben zich de laatste jaren van een contractvormingsfase doorontwikkeld naar een contractbeheerfase. In onze visie voor de komende jaren zetten we in op binding met onze 1900 contractanten.
We hebben drie focuspunten, namelijk:
1.       Betrokkenheid
2.       Kennisoverdracht
3.       Kwaliteitscontrole

Afgelopen maand hebben we een eerste stap gemaakt om onze nieuwe visie kracht bij te zetten, namelijk een vernieuwing van onze huisstijl. We hebben ons logo en de huisstijl van de stichting een kleine opfrisbeurt gegeven om onze communicatie extra kracht bij te zetten.Met dit vernieuwde jasje gaan we op naar de volgende stap: een vernieuwde website die mogelijkheden biedt om te faciliteren op het gebied van nieuws en gerichte kennisoverdracht. De verwachting is dat onze nieuwe website aan het einde van dit jaar live gaat. Houd dit dus in de gaten!

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief