Openluchttheater Hertme in ‘t groen

Een van de mooist gelegen openluchttheaters van Nederland ligt middenin het Twentse kerkdorp Hertme. Juist vanwege de centrale ligging is het de Stichting Theater en Cultuur Hertme alles aan gelegen om te zorgen voor een goede ‘groene’ harmonie met de directe omgeving. Dankzij het advies en financiële ondersteuning van Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) lukt dat.

‘Jaarlijks trekt ons openluchttheater zo’n 25.000 tot 30.000 mensen,’ vertelt Herman Hullegie, voorzitter Stichting Theater en Cultuur Hertme (STCH). ‘Aantallen waar menig theater in Nederland jaloers op is.’ De geschiedenis van het bekende theater gaat terug tot 1953. In dat jaar werd het comité Eerste Stichting Twentse Openluchtspelen opgericht. Het was pastoor Veeger die de stichting een deel van het kerkbos aanbood als plek. Dat is de oorsprong van het Openluchttheater Hertme. ‘Jaarlijks organiseren we allerlei activiteiten. Van kindervoorstellingen, concerten en theater tot uitvoeringen van verenigingen uit de regio. Omdat het theater middenin het dorp ligt, zijn wij het aan de omwonenden verplicht om alle activiteiten in goede harmonie te laten plaatsvinden. Dat wil zeggen dat het niet alleen een mooie plek is, maar ook dat men er geen hinder van heeft.’

Groene omgeving is een beleving
Het Openluchttheater ligt middenin het groen. In het gebied loopt ook het Kloosterpad, een wandelpad. Er zijn poelen, een houtwal en diverse geriefhoutbosjes. ‘Deze groene omgeving is onlosmakelijk onderdeel van het theater. Het zorgt voor een beleving als je hier komt. Gezien de vele mensen die hier komen , is het belangrijk dat dit netjes onderhouden wordt en bovendien veilig is.’ Een aantal jaren geleden kwam  de stichting in contact met SGBDO. ‘Samen met veldadviseur Martin Degen hebben we gekeken naar de mogelijkheden. Hij heeft ons goed geadviseerd over het hoe, wat en waarom wat betreft de beplanting. Voor ons is het SGBDO-contract voor langjarig beheer en onderhoud onmisbaar om de omgeving van ons theater te vergroenen én te kunnen blijven onderhouden.’

Aanplant en verjonging
De bestaande geriefbosjes zijn uitgedund en waar nodig zijn zwakke bomen verwijderd. Andere bomen zijn gesnoeid en de randen zijn doorgeplant met diverse inheemse struiken en planten. Er is een bomenrij van inlandse eiken aangeplant als singel en in het naastgelegen weiland zijn diverse solitaire bomen aangeplant waaronder beuken, linden en eiken. Ook is de poel opgeschoond en is er naast het wandelpad, Kloosterpad, een groenstrook aangelegd zodat het pad niet meer (deels) over de weg loopt.

Onderhoud mogelijk dankzij SGBDO
‘De grote werkzaamheden als het snoeien van de grote bomen, besteden wij uit aan professionele partij. Voor de rest wordt het groenonderhoud gedaan door vrijwilligers. De samenwerking met SGBDO is voor ons heel belangrijk. Het is een hele mooie aanvulling want het onderhouden van ons terrein kost tijd en geld. Als we vragen hebben, geeft Martin Degen ons goed en duidelijk advies. Dankzij deze financiële ondersteuning zijn we er verzekerd van dat we de omgeving van ons theater nog vele jaren kunnen behouden én onderhouden.’

Ook voor stichtingen
In principe kan iedere grondeigenaar gebruik maken van de diensten van SGBDO, zowel als particulier als ook een stichting. Er zijn heel veel verschillende landschapselementen die in aanmerking komen voor vergoeding. Variërend van een kikkerpoel en haag tot wandelpad en knotwilgen. Ook is het mogelijk om een eenmalige vergoeding voor aanleg en herstel van landschapselementen te krijgen. Streeft jouw stichting er naar om de groene omgeving te versterken en vergroten? Maar heeft de stichting zelf onvoldoende financiële middelen hiervoor? Informeer dan naar de mogelijkheden via info@sgbdo.nl.

Over SGBDO
De Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) heeft als missie om de waarde(n) van het landschap in stand te houden en te versterken door waardevolle landschapselementen van duurzaam langjarig beheer te voorzien. In totaal werken al bijna 2000 deelnemers (grondeigenaren) mee aan beheer en onderhoud van het prachtige Overijsselse landschap. Samen zijn ze goed voor 1124 kilometer aan houtwallen en singels, 500 poelen, 3100 knotbomen en 326 hectare (geriefhout)bos. Door het afsluiten van een GBD-contract is de eigenaar (zowel particulier als stichting) langjarig verzekerd van een vergoeding voor het onderhoud en beheer van de landschapselementen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief