Nieuwe vorm van controles

Bij SGBDO hebben we een nieuwe Visie Contractbeheer. Een visie waarin we meer inzetten op betrokkenheid, kennisoverdracht en kwaliteitscontrole. Onze filosofie is dat meer contactmomenten met onze deelnemers en een betere kennisoverdracht leidt tot meer betrokkenheid en tot kwalitatief beter beheer. Daarom gaat er de komende jaren het één en ander veranderen binnen onze organisatie. Eén van de veranderingen is dat de huidige steekproef van 5% wordt afgeschaft. We stappen over op een combinatie van ‘zachte’ en ‘harde’ controles. In 2018 zijn we begonnen met de pilot ‘Zachte Controle’. De gedachte daarachter is dat we controles minder statisch en minder kostbaar maken door in te zetten op een beheerschouw, waarbij veldadviseurs vanaf de weg en met onze nieuwe controle-app inschatten hoe landschapselementen er in de basis bij staan. We hebben deze pilot met drie veldadviseurs en in drie gebieden vooraf getest en de ervaringen waren positief.

In deze nieuwe werkwijze is vertrouwen het sleutelwoord, want we gaan in eerste instantie controleren op hoofdlijnen en niet meer op elk controleerbaar detail. We willen daarmee elk jaar een groot gebied binnen afzienbare tijd kunnen beoordelen. Bij elementen die kwalitatief onder de maat lijken te zijn, worden deelnemers gebeld voor een beheeradvies of aangemeld voor een ‘harde’ controle. Daarmee wordt de steekproef minder willekeurig, besteden we ons controlebudget gerichter en hebben we betere contactmomenten met deelnemers. Bij simpele beheeraanpassingen willen we in de toekomst het controleproces overigens vereenvoudigen door niet meer overal langs te gaan, maar een ‘Eigen Verklaring’ met een foto op te laten sturen. Daarnaast gaan we ook bij contractovernames een controlemoment inbouwen. Met de oude eigenaar wordt de eindsituatie beoordeeld en afgestemd of deze zo kan worden opgeleverd aan de nieuwe eigenaar. Voor de nieuwe eigenaar is het een contactmoment waarin wordt uitgelegd wat een contractverplichting inhoudt en wat de kwaliteitsstandaard van het element behoort te zijn. Deze – en nog zes andere ideeën uit onze nieuwe Visie Contractbeheer – moeten er voor zorgen dat samen met onze deelnemers het Overijsselse landschap in de toekomst nog meer dan het genieten waard is.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief