Nieuw eindjaar voor nieuwe contracten

In de jaarlijkse gesprekken tussen het bestuur van SGBDO en de wethouders van gemeenten is in september 2019 besloten om ons te gaan richten op een einddatum voor de huidige Groene en Blauwe Diensten-regeling.

Vanaf 2020…
richten we ons op eindjaar 2040. Daarmee willen we voorkomen dat de spoeling van contracten na 2040 te dun wordt om nog administratie op te voeren. Concreet betekent dit dat in alle gemeentelijke landschapsfondsen voor nieuwe contracten en contracten die van eigenaar wisselen in 2020 voor 21 jaar een beheervergoeding wordt vastgesteld. En in 2021 voor 20 jaar een vergoeding wordt vastgesteld, in 2022 voor 19 jaar, enzovoort. Op deze manier houden we onze administratie voor een langere periode behapbaar. Bijkomend voordeel is dat er op termijn meer contracten vanuit de vrije ruimte kunnen worden gefinancierd. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief