Boomelementen

Boomelementen

De boom vormt de basis van veel groene landschapselementen. Vanzelfsprekend  bestaan lanen en bomenrijen uit boomvormers (plantensoorten die uitgroeien tot grote bomen) Maar ook geriefhoutbosjes en houtwallen bestaan voor een deel uit boomsoorten. Hierbij is het beheer en  het toekomstbeeld vaak anders dan bij elementen met bomen die uit mogen groeien. De boomelementen die in de cursus worden behandeld zijn solitaire bomen, knotbomen, bomenrijen en lanen.

Bij boomelementen is het belangrijk om na te gaan hoe ze er in te toekomst uit gaan zien, wat de groeiwijze is, en of ze wel passen op een specifieke plek. Ook het beheer zal hierop gericht zijn. Een boom die vrij in een veld staat en volledig vrij mag groeien, zal anders gesnoeid worden dan een boom in een laan waar verkeer langs rijd. Het is dus belangrijk om al bij de aanplant duidelijk te hebben wat het eindbeeld is.

Aanplant en beheer

Bij nieuwe aanplant is het ook belangrijk om de goede soort boom op de juiste plek aan te planten. Het gebruik van inheems en autochtoon plantmateriaal wordt hierbij aangeraden. Alle bomen hebben hun eigen voorkeer qua bodem, vochtigheid en voedselrijkdom. De eigenschappen van de groeiplaats zijn bepalend of een boom het goed gaat doen. Daarnaast kijken we of een boomelement wel passend is in een specifiek landschap. In welke regio plant je een knotboom aan, en waar een laan van beuken. De streekeigenheid van de elementen geven het landschap zijn identiteit.

Het normaal beheer van bomen wordt gedaan voor de veiligheid, vitaliteit van de boom, in stand houden van de verschijningsvorm (zoals een knotboom) of uit praktische overweging. Het komt ook veel voor dat er achterstallig onderhoud is. Hierbij is het altijd een afweging om te snoeien, en de mate waarin wordt gesnoeid. Een grillig gegroeide boom is een karakteristiek element in het landschap en heeft hierdoor veel waarde. Wanneer er echter takken uitbreken bij een storm heeft deze een lelijke wond, die de boom maar slecht kan herstellen. De boom zal dan eerder afsterven dan nodig is.

Kennisbank

Verdieping

en beheer

Tijdens de praktijktraining en in onderstaande presentatie worden bovenstaande aandachtspunten behandeld en wordt aan de hand van specifieke voorbeelden getoond welke mogelijkheden van beheer er zijn.

Wilg - foto Gonny Sleurink

Extra info

Downloads

Instructiewijzer knotbomen

Plantwijzer fruitbomen