Beheert u een houtwal of geriefhoutbosje met hakhout? Dan moet u om de 10 à 15 jaar het hakhout afzetten. Dit wordt ook wel de eindkap genoemd en valt onder het periodiek beheer. Het is belangrijk om voorafgaand aan het periodieke beheer de juiste instanties op de hoogte te brengen. Bij hakhoutbeheer zijn de provinciale kapmelding en de gemeentelijke kapvergunning van belang.

Wat is een kapmelding?

De kapmelding is een melding die particulieren bij de Provincie moeten indienen bij het kappen van bomen. Houtopstanden als hakhoutwallen en geriefhoutbosjes vallen onder de Wet natuurbescherming. Voordat bomen in zulke elementen gekapt mogen worden, moet er een kapmelding worden gedaan bij de provincie. Het is dus een juridische verplichting. Daarnaast houdt de provincie inzichtelijk op welke locaties gekapt wordt en is zij bij bezwaren van omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden.

Hoe werkt de kapmelding?

U kunt een kapmelding doen via het online formulier op de website van de provincie Overijssel. Het formulier vraagt om een kaart. Daar kunt u de werkkaart van het groene en blauwe diensten contract invoegen. In het opmerkingenvlak kunt u aangeven om welke elementnummers het gaat. Daarnaast is het verstandig om aan te geven dat het om hakhoutbeheer in het kader van een groene en blauwe diensten contract gaat. De provincie weet dan dat het om verantwoord hakhoutbeheer gaat.

[https://loket.overijssel.nl/aanvraag?schema=ontheffinghoutopstandenwetnatuurbescherming]

Wat is een kapvergunning (omgevingsvergunning)?

Elke gemeente heeft een eigen beleid omtrent het kappen van bomen en andere houtopstanden. In bepaalde gemeenten moet u voor het kappen van bomen in houtwallen of bosjes een vergunning aanvragen. Omdat het beleid per gemeente verschilt, raden wij aan om contact op te nemen met de gemeente voorafgaand aan hakhoutbeheer. Soms geeft de website van de gemeente ook al voldoende informatie. Bekijk de website van het Omgevingsloket.

Hoe werkt de kapvergunning?

U kunt een kapvergunning (omgevingsvergunning) online aanvragen bij het Omgevingsloket. De aanvraag bestaat uit een aantal onderdelen. Bij werkzaamheden kunt u de activiteit ‘kappen’ aanvinken. Daarnaast wordt om een bijlage gevraagd. Daar kunt u de werkkaart van het groene en blauwe diensten contract invoegen. Het is verstandig om in een opmerkingen vak aan te geven dat het om hakhoutbeheer in het kader van een groene en blauwe diensten contract gaat. De gemeente weet dan dat het om verantwoord hakhoutbeheer gaat.

Wat is het verschil tussen hakhoutbeheer en een dunning?

Bij hakhoutbeheer wordt een aantal grote bomen (overstaanders) gekapt. Door dit te doen, krijgen de omliggende bomen en struiken meer licht en ruimte om te groeien. De afgezaagde stobbe zal ook opnieuw uitlopen. Door dit beheer ontstaat een gevarieerde houtwal,  die het landschap en de biodiversiteit versterkt. Omdat er grote bomen worden gekapt zijn de kapmelding en kapvergunning vaak verplicht.

Bij een dunning worden dunnere boompjes in de houtwal of het bosje gekapt en wordt de onderbegroeiing van struiken gesnoeid. Dit valt onder het reguliere beheer. Omdat er voornamelijk dunne boompjes en struiken worden teruggezet is een kapmelding of vergunning meestal niet nodig. Raadpleeg bij twijfel de provincie of gemeente.