Dienstenbundel

In de dienstenbundel staat per landschapselement een algemene beschrijving van de werkzaamheden, de beheer- en werkvoorschriften en de kwaliteit en het beeld van het landschapselement. Je ontvangt jaarlijks een beheervergoeding om het beheer aan het landschapselement uit te voeren.

Tips

Let erop dat je alle soorten werkzaamheden tijdig uitvoert. Onderstaand de richtlijnen over de uitvoering:

  • De aanleg en herstelwerkzaamheden dienen eerst uitgevoerd te worden, voordat je een beheervergoeding kunt ontvangen.
  • De periodieke werkzaamheden zijn per tijdvakken aangegeven. Je mag zelf, tenzij anders aangegeven, bepalen wanneer je de werkzaamheden binnen het tijdvak uitvoert. Het kan zijn dat je bij de start van een nieuw tijdvak een extra periodieke vergoeding ontvangt. Deze kun je gedurende de periode van het tijdvak gebruiken voor de specifieke werkzaamheden. 
  • De reguliere werkzaamheden gaan uit van jaarlijkse werkzaamheden. Je dient zelf in te schatten of dit jaarlijks noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het opsnoeien van de houtwal. In veel gevallen kan dit ook 1 keer per 2 jaar worden uit gevoerd. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van het landschapselement. 

Je bepaalt zelf wie de beheerwerkzaamheden uitvoert. Je mag de werkzaamheden zelf uitvoeren, het de buurman laten doen, een groenploeg van een Agrarische Natuurvereniging of een groenaannemer. In de meeste gebieden geldt dit ook voor de aanleg- en herstelwerkzaamheden uit jouw contract. In een aantal gebieden wordt dit collectief georganiseerd. Hierover ben je bij het aangaan van het contract geïnformeerd.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.