Controleperiode gestart

Ons uitgangspunt is dat gecontracteerde landschapselementen op een juiste wijze moeten worden beheerd. We bieden advies en ondersteuning waar nodig en zien er op toe dat onderhoud juist wordt uitgevoerd.
Hoe? Door de kwaliteitscontroles uit te voeren. Dit doen we op drie manieren:

  1. Controle in het veld met signaalfunctie
    Vanaf de openbare weg en met hulp van ogen en oren in het veld worden landschapselementen bekeken en beoordeeld.
  2. Controle met veldadviseur
    Een veldadviseur maakt vooraf een afspraak om langs te komen voor controle. Tijdens zijn bezoek geeft hij tips en advies om het beheer van elementen zo goed mogelijk uit te voeren.
  3. Zachte controle vanuit backoffice
    Indien nodig doet onze backoffice na een controle van de veldadviseur een hercontrole op de naleving van gemaakte afspraken over het beheer. Vaak betreft dit een specifiek landschapselement. Wanneer het gaat om een relatief kleine herstelactie, kan je door middel van het insturen van een foto laten zien dat het beheer volgens afspraak is uitgevoerd. Bij grotere uitvoeringsacties voert de veldadviseur een tweede controle uit. 

1 april t/m 15 mei
Deel 1, de controle in veld met signaalfunctie, wordt de komende tijd uitgevoerd. Veldadviseurs rijden verschillende dagdelen door de provincie langs gecontracteerde elementen die vanaf de weg zichtbaar zijn. Met behulp van een app leggen zij deze controles vast.

Na 15 mei
Na deel 1 van de controleperiode informeren we je over de kwaliteit van de gecontracteerde elementen en of we mogelijk een bezoek willen brengen om samen het beheer te bespreken en gericht advies te geven. Hierna volgt waar nodig deel 3, de hercontrole via onze backoffice.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief