Belang van ons landschap

Landschapselementen zijn karakteristieke elementen die iets vertellen over het ontstaan van het landschap. Ze laten bijvoorbeeld zien hoe onze voorouders het landschap hebben ontgonnen en gebruikt. Hierdoor geven landschapselementen landschap historische diepgang. Ze zorgen daarmee voor een warme beleving bij inwoners van Overijssel, toeristen en recreanten die onze mooie provincie bezoeken. Daarnaast leveren veel landschapselementen een bijdrage aan bijzondere ecosystemen. Zo zijn specifieke plant- en diersoorten gekoppeld aan bepaalde elementen. 

Veranderingen in het landschapsbeheer

Vroeger hadden de landschapselementen een praktisch of economisch nut en was het onderhoud vanzelfsprekend. Dat nut is in de loop van de tijd verdwenen. Zo zorgde de agrariër er bijvoorbeeld voor dat de houtwallen langs zijn land dicht bleven, zodat zijn vee niet kon ontsnappen. Tegenwoordig is het land afgezet met schrikdraad en is de functie van houtwallen vervallen. Voor het behoud van de landschapselementen zijn we afhankelijk van de grondeigenaren, vaak particulieren en agrariërs. Maar fietsend of wandelend genieten we er allemaal van. Juist omdat we er allemaal zo van genieten, moeten we ook samen zorgen voor aanleg, herstel en behoud. Dit betekent dat een eerlijke verdeling moet komen tussen de lusten en lasten van het landschap. De Groene en Blauwe Diensten voorzien hierin. 

Duurzaam beheer van het landschap en wandelpaden

Met Groene en Blauwe Diensten stimuleren we actief beheer van het Overijssels landschap en kunnen we de krachten bundelen. Hoe werkt het? De gemeente bepaalt in overleg met betrokkenen waar en hoe de landschapselementen en onverharde wandelpaden beheerd worden en voor welke prijs. Ook bepaalt zij of er nieuwe elementen nodig zijn of nieuwe elementen hersteld moeten worden. De kosten van de aanleg, het herstel en beheer worden nauwkeurig berekend. De financiering komt van de provincie, gemeente, private partijen en andere financiers. Het geld wordt ondergebracht in een landschapsfonds Groene en Blauwe Diensten. Grondeigenaren die een landschapselement of pad op hun land beheren en onderhouden, sluiten daarvoor een contract af. Zij leveren in feite een groene dienst aan de samenleving. Door het afsluiten van een Groene en Blauwe Diensten-contract is de eigenaar duurzaam (meestal voor 21 jaar) verzekerd van een vergoeding voor het onderhoud en beheer van de landschapselementen. Ook is het mogelijk om een eenmalige vergoeding voor aanleg en herstel van landschapselementen te krijgen. Aan de basis staat altijd dat de grondeigenaar/-gebruiker zich actief inzet voor de instandhouding van zijn landschapselementen. Zo dragen we allemaal ons steentje bij en houden we samen Overijssel mooi.

Kennisbank

Wil je tips en advies over het onderhoud en beheer van landschapselementen? Neem een kijkje in onze kennisbank!